Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Stöd till familj, barn och unga

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till och med 20 år.