Föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vår kostnadsfria föräldrautbildningar ABC och Connect.

Förälders hand på tonårings axel

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt… ! Det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Syfte

Syftet med programmet connect är att

 • stärka relationen till ditt barn
 • minska konflikter mellan barn och förälder

Innehåll

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. ABC består av fyra träffar, samt en återträff:

 • Visa kärlek - hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
 • Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter?
 • Visa vägen - Hur tillämpar man ett lugnt föräldraskap? Påverkar stress föräldraskapet? Hur kan ilska hanteras?
 • Välja strider - Vilka strider kan väljas bort?

Syfte

Syftet med programmet Connect är att

 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • stärka föräldrar i sin roll
 • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Innehåll

På den här kursen uppmuntras du som förälder att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende. Du får också reflektera över dig själv och ditt sätt att reagera på som förälder. Genom diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar lär du dig att hitta nya sätt att bemöta och stötta ditt barn.

Utbildningen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet samt nya förmågor i relation till barnet. De nio principerna är:

 • Allt beteende betyder något.
 • Anknytningen är livslång.
 • Konflikt är en del av anknytningen.
 • Självständighet inkluderar närhet.
 • Empati är anknytningens hjärtslag.
 • Balans mellan egna och andras behov.
 • Förändring – att förstå den och vad den kräver.
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten.
 • Två steg fram och ett tillbaka.
Senast uppdaterad: 28 maj 2024