Föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vår kostnadsfria föräldrautbildning.

Förälders hand på tonårings axel

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt… ! Det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Du som har barn i åldern 8–17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i föräldrautbildningen Connect.

På den här kursen uppmuntras du som förälder att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende. Du får också reflektera över dig själv och ditt sätt att reagera på som förälder. Genom diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar lär du dig att hitta nya sätt att bemöta och stötta ditt barn.

Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet samt nya förmågor i relation till barnet.

Kontakt

Information om Connect

För mer information och svar på frågor om Connect kontakta Lena Grudd som är familjepedagog på elevhälsan.

Anmälan till Connect

Anmäl dig genom att ringa eller mejla Maria Johnsson som är elevhälsochef.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021