Föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vår kostnadsfria föräldrautbildning.

Förälders hand på tonårings axel

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt… ! Det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Connect riktar sig till dig som har barn i åldern 8–18 år.

På den här kursen hjälper vi dig som förälder att förstå ditt barns utveckling och dess beteende. Genom olika övningar lär du dig att hitta nya sätt att bemöta och stötta ditt barn.

Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling.

Nästa kurstillfälle planeras våren 2020.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020