Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vår kostnadsfria föräldrautbildning.

Förälders hand på tonårings axel

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt… ! Det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Träffar i föräldrautbildningen Connect skjuts upp

På grund av Corona-läget skjuts de kvarvarande träffarna i förädrautbildningen Connect upp.

Du som har barn i åldern 8–17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i föräldrautbildningen Connect.

På den här kursen uppmuntras du som förälder att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende. Du får också reflektera över dig själv och ditt sätt att reagera på som förälder. Genom diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar lär du dig att hitta nya sätt att bemöta och stötta ditt barn.

Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet samt nya förmågor i relation till barnet.

Nästa kurstillfälle

Kursstart: Tisdag 27 oktober, fem träffar

Tid: Tisdagar klockan 18.00–20.00

Var: Älvdalsskolan, våning två i miniaulan

För vem: För dig som har barn på väg in i puberteten och tonåren

Innehåll: Anknytning, relationer och barns utveckling

Kontakt

Information om Connect

För mer information och svar på frågor om Connect kontakta Lena Grudd som är familjepedagog på elevhälsan.

Anmälan till Connect

Anmäl dig genom att ringa eller mejla Maria Johnsson som är elevhälsochef.

Sista anmälningsdag är 22 oktober 2020.

Senast uppdaterad: 12 november 2020