Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vår kostnadsfria föräldrautbildningar ABC och Connect.

Förälders hand på tonårings axel

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, svårt… ! Det kan innehålla ALLT.

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Du som har barn i åldern 3-12 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i föräldra utbildningen ABC.

Syfte

Syftet med programmet connect är att

 • stärka relationen till ditt barn
 • minska konflikter mellan barn och förälder

Innehåll

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. ABC består av fyra träffar, samt en återträff:

 • Visa kärlek - hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
 • Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter?
 • Visa vägen - Hur tillämpar man ett lugnt föräldraskap? Påverkar stress föräldraskapet? Hur kan ilska hanteras?
 • Välja strider - Vilka strider kan väljas bort?

Kurstillfällen våren 2023 - FULLBOKAD!

Tisdag 28 mars
Tisdag 11 april
Tisdag 25 april
Tisdag 9 maj
Återträff tisdag 19 juni

Tid

Klockan 18.00-20.30.

Var

Förskolan Gula Villan, bakom Coop.

För vem

För dig med barn mellan 3-12 år.

Frågor och anmälan

Vårens kurs är fullbokad. Det kommer att komma fler tillfällen under året.
För mer information och svar på frågor kontakta

Sara Bergman, sara.bergman@alvdalen.se

Nina Wallin, nina.wallin@alvdalen.se

Du som har barn i åldern 8–17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i föräldrautbildningen Connect.

Syfte

Syftet med programmet Connect är att

 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • stärka föräldrar i sin roll
 • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Innehåll

På den här kursen uppmuntras du som förälder att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende. Du får också reflektera över dig själv och ditt sätt att reagera på som förälder. Genom diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar lär du dig att hitta nya sätt att bemöta och stötta ditt barn.

Utbildningen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet samt nya förmågor i relation till barnet. De nio principerna är:

 • Allt beteende betyder något.
 • Anknytningen är livslång.
 • Konflikt är en del av anknytningen.
 • Självständighet inkluderar närhet.
 • Empati är anknytningens hjärtslag.
 • Balans mellan egna och andras behov.
 • Förändring – att förstå den och vad den kräver.
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten.
 • Två steg fram och ett tillbaka.

Kurstillfällen våren 2023–FULLBOKAD!

Datum

vecka 13 måndag 27 mars
vecka 13 torsdag 30 mars
vecka 14 onsdag 5 april
vecka 16 torsdag 20 april
vecka 17 måndag 24 april
vecka 18 torsdag 4 maj
vecka 19 torsdag 11 maj
vecka 20 tisdag 16 maj
vecka 22 onsdag 31 maj

Tid

Klockan 18.00–20.00 (inklusive fikapaus)

Var

Älvdalsskolan, våning 2 i miniaulan

För vem

För dig som har barn på väg in i puberteten och tonåren.

Frågor och anmälan

Vårens kurs är fullbokad. Nästa kurstillfälle är augusti 2023. För mer information och svar på frågor kontakta

Marit Beronius, specialpedagog marit.beronius@alvdalen.se

Anneli Norell, familjebehandlare anneli.norell@alvdalen.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2023