Barns rättigheter och föräldraskap

Barns rättigheter och föräldraskap är en handbok baserad på forskning samt rapporter från myndigheter och organisationer. Handboken riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen runt barn.

Barns rättigheter och föräldraskap berättar om barns rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad barnkonventionen. Informationen beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn har rätt att få. I handboken finns även tips kring föräldraskapet samt telefonnummer och webbadresser dit du kan vända dig för att få ytterligare stöd och information.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024