Familjerätt

Familjerätten är en del av kommunens socialtjänst. Vi ingår även i Norra Dalarnas myndighetsservice som är en gemensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetsavtal och att teckna avtal. Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap, genomföra adoptionsutredningar och på uppdrag av domstol vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredningar. Du kan också ringa familjerätten för att få kortare informations- och rådgivningssamtal. Du får vara anonym.