Felanmälan

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss, då finns det två sätt för dig att felanmäla saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun. Det kan handla om till exempel klotter, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Tänk på att vara så specifik du kan när du gör din felanmälan. Vi behöver veta exakt adress eller plats för att kunna åtgärda problemet fortast möjligt. Vi behöver också en bra beskrivning av vad din felanmälan gäller, bifoga gärna bild.

En lämnad felanmälan blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som vidtagits.

Vid akut felanmälan

  • helgfri måndag-fredag klockan 08.00-16.00, ring 0251-313 00
  • kvällar och helger, ring SOS-alarmering 023-219 43.

Gör en felanmälan

Fyll i formuläret nedanför för att skicka in din felanmälan elektroniskt. Vi läser inkomna ärenden under kontorstid helgfri måndag-fredag.


Exempelvis gatubelysning, klotter

Exempel Kommunvägen 796


Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till felanmälan
Önskas svar
Ange om och hur du önskar få svar på din felanmälan. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för det sätt du vill bli kontaktad på. Önskar du inte bli kontaktad så lämnar du fälten tomma.
Önskas svar
Information om behandling av personuppgifter
Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.
Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på alvdalen.se/personuppgifter.
Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 16 februari 2024