Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet, enligt lag, fastställas. Syftet med att fastställa faderskapet är att tillförsäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv, samt rätten till båda föräldrarna.

Detta sker genom att föräldrarna vid ett besök hos familjerätten undertecknar en faderskapsbekräftelse. Bekräftelsen kan även upprättas innan barnets födelse.

Om föräldrarna bor tillsammans

Socialnämnden i din hemkommun får information från Skatteverket när ett barn är fött. Föräldrar som inte är gifta blir kallade till familjerätten för att fastställa faderskapet/föräldraskapet. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt lämnas information till Skatteverket om vem som är barnets fader/ andre förälder.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Ni kallas då till familjerätten.

Föräldraskap

När du som kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats. beskriver vilka regler som gäller för dig som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Det är den Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Mora som ansvarar för föräldraskapsutredningen för barn folkbokförda i Älvdalens kommun. Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn - att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Senast uppdaterad: 20 januari 2021