Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet, enligt lag, fastställas. Syftet med att fastställa faderskapet är att tillförsäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv, samt rätten till båda föräldrarna.

Föräldraskapsbekräftelse kan göras på två sätt. Det enklaste är att besöka skatteverkets webbsida och göra bekräftelsen vi deras e-tjänst som heter "Digital föräldraskapsbekräftelse" Länk till annan webbplats., det ska då göras senast 14 dagar efter att barnet är fött. Föräldrar kan även göra sin bekräftelse genom ett besök hos kommunen.
Bekräftelsen kan även upprättas innan barnets födelse men då endast via kontakt med kommunen.

Digital föräldraskapsbekräftelse

För barn som är födda 1 januari 2022 eller senare finns möjligheten att göra en föräldraskapsbekräftelse via Skatteverkets e-tjänst.
För att göra bekräftelsen digitalt måste ni uppfylla några krav:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda.
  • Barnet ska vara folkbokfört.
  • Bekräftelsen ska göras senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna ska använda bank-id.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar kommer den föräldern som fött barnet att bli kontaktad av kommunen för att komma och göra en bekräftelse via ett besök.

Föräldraskapsbekräftelse hos kommunen

Föräldraskapet kan även bekräftas genom att göra ett besök hos kommunen. När ett barn föds så får kommunen en avisering.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Ni kallas då till familjerätten.

Föräldraskap

När du som kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats. beskriver vilka regler som gäller för dig som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Det är den Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Mora som ansvarar för föräldraskapsutredningen för barn folkbokförda i Älvdalens kommun. Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn - att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024