Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-09-08
Kommunstyrelsen 2020-09-08.pdf 656.785 kb
Anslås: 2020-09-11 Nedtas: 2020-10-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-09-17
Fullmäktigeberedning 2020-09-17.pdf 318.713 kb
Anslås: 2020-09-17 Nedtas: 2020-10-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-09-18
Gem servicenämnd Lön 2020-09-18, anslag.pdf 382.018 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-10-10
Sammanträdesdatum: 2020-09-18
Gem social myndighetsutövning 2020-09-18, anslag.pdf 756.672 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-10-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2020-08-27_.pdf 428.661 kb
Anslås: 2020-09-09 Nedtas: 2020-10-01
Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-08-27.pdf 532.218 kb
Anslås: 2020-09-09 Nedtas: 2020-10-01
Sammanträdesdatum: 2020-08-21
Myndighetsnämnden 2020-08-21, anslag.pdf 439.974 kb
Anslås: 2020-09-07 Nedtas: 2020-09-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Vård- och omsorgsutskottet 2020-08-27.pdf 214.657 kb
Anslås: 2020-09-08 Nedtas: 2020-09-30

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Dagordning Kommunfullmäktige 2020-09-28.pdf 524.081 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-09-29

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 17 september 2020