Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-11-07
Kommunfullmäktige 2022-11-07, anslag.pdf 172.014 kb
Anslås: 2022-11-17 Nedtas: 2022-12-09
Sammanträdesdatum: 2022-11-07
Nyv Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-07, anslag.pdf 91.097 kb
Anslås: 2022-11-28 Nedtas: 2022-12-20
Sammanträdesdatum: 2022-11-08
Nyv Kommunstyrelsen 2022-11-08, anslag.pdf 103.367 kb
Anslås: 2022-11-23 Nedtas: 2022-12-15
Sammanträdesdatum: 2022-11-22
Nyv Allmänna utskottet 2022-11-22, anslag.pdf 94.35 kb
Anslås: 2022-11-28 Nedtas: 2022-12-20
Sammanträdesdatum: 2022-11-24
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-24, anslag.pdf 53.426 kb
Anslås: 2022-11-28 Nedtas: 2022-12-20

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-11-25
Anslag Protokoll Gem Servicenämnd sammansträde 2022-11-25.pdf 69.918 kb
Anslås: 2022-11-28 Nedtas: 2022-12-20
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Kallelese Gem serv lön 221128.docx 185.336 kb
Anslås: 2022-11-21 Nedtas: 2022-12-13
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Protokoll GLON 28 nov.pdf 243.822 kb
Anslås: 2022-11-29 Nedtas: 2022-12-21
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Protokoll GLON 28 nov.pdf 243.822 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Protokoll GLON 28 nov.pdf 243.822 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Protokoll GLON 28 nov.pdf 243.822 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Protokoll GLON 28 nov.pdf 243.822 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-11-23
Gymnasienämnden 2022-11-23.pdf 20.079 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-11-25
AK KS 2022_00021-26 Kallelse AK Myndighetsnämnden 2022-11-25 webb.pdf 226.422 kb
Anslås: 2022-11-21 Nedtas: 2022-12-13
Sammanträdesdatum: 2022-11-25
AK KS 2022_00021-26 Kallelse AK Myndighetsnämnden 2022-11-25 webb.pdf 226.422 kb
Anslås: 2022-11-21 Nedtas: 2022-12-13
Sammanträdesdatum: 2022-11-25
Protokoll Myn 25 nov sida 1.pdf 71.403 kb
Anslås: 2022-11-30 Nedtas: 2022-12-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-11-23
Vård- och omsorgsutskottet 2022-11-23, anslag.pdf 51.16 kb
Anslås: 2022-11-23 Nedtas: 2022-12-15

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kallelse Myndighetsnämnden 2022-11-25
Sammanträdesdatum: 2022-11-25
AK KS 2022_00021-26 Kallelse AK Myndighetsnämnden 2022-11-25 webb.pdf 226.422 kb
Anslås: 2022-11-21 Nedtas: 2022-12-13
Kallelse Myndighetsnämnden 2022-11-25
Sammanträdesdatum: 2022-11-25
AK KS 2022_00021-26 Kallelse AK Myndighetsnämnden 2022-11-25 webb.pdf 226.422 kb
Anslås: 2022-11-21 Nedtas: 2022-12-13


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Älvdalens kommuns överförmyndare heter Anita Tenn.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstepersonerna på överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar klockan 10.00–12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 3 mars 2022