Information om coronaviruset
Tacka ja till vaccin och håll avstånd – nu kan vi stoppa pandemin!

Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-16
Kommunstyrelsen 2021-06-16.pdf 124.487 kb
Anslås: 2021-06-16 Nedtas: 2021-07-08
Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Allmänna utskottet 2021-05-25.pdf 370.565 kb
Anslås: 2021-06-02 Nedtas: 2021-06-24
Sammanträdesdatum: 2021-05-27
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-27, anslag.pdf 194.145 kb
Anslås: 2021-06-03 Nedtas: 2021-06-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-28
Gemensam servicenämnd lön 2021-05-28.pdf 185.973 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-29
Sammanträdesdatum: 2021-05-28
Gem Social myndighetsutövning 2021-06-03.pdf 86.888 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-29
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Gem gymnasienämnd 2021-05-26, anslag.pdf 53.417 kb
Anslås: 2021-05-31 Nedtas: 2021-06-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-04-30
Samverkansråd för ungdomar 2021-04-30, anslag.pdf 531.43 kb
Anslås: 2021-06-11 Nedtas: 2021-07-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-16
Vård- och omsorgsutskottet 2021-06-16, extrainsatt.pdf 202.111 kb
Anslås: 2021-06-16 Nedtas: 2021-07-08

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert Länk till annan webbplats. som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 12 februari 2021