Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare från 6 politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2024 med start klockan 17.00.

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

I Älvdalen sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan. För år 2024 gäller följande sammanträdesdatum:

  • 4 mars
  • 29 april
  • 10 juni
  • 30 september
  • 18 november
  • 16 december

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens digitala anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Du har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige den 29 april 2024

Kommunfullmäktige den 4 mars 2024

Kommunfullmäktige den 11 december 2023

Kommunfullmäktige den 6 november 2023

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Kommunfullmäktige den 7 juni 2023

KF webbsandning 230607

Kommunfullmäktige den 8 maj 2023

KF webbsandning 230825

Kommunfullmäktige den 6 mars 2023

KF webbsandning 191222

Kommunfullmäktige den 19 december 2022

Kommunfullmäktige den 7 november 2022

KF webbsandning 0722

Här hittar du ljudfiler från kommunfullmäktiges tidigare sammanträden. Sammanträden efter 7 juni 2022 hittar du bland webbsändningar- tidigare sammanträden.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024