Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare från 7 politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde från 3 maj 2021.

Tidigare sammanträden

Titta i efterhand

Här kan du se på kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.

Kommunfullmäktige från 8 mars 2021länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige från 14 december 2020länk till annan webbplats

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträden.

I Älvdalen sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan. För år 2021 gäller följande sammanträdesdatum:

  • 8 mars
  • 3 maj
  • 7 juni
  • 27 september
  • 15 november
  • 13 december

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens digitala anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Du har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021