Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna en kortare eller längre tid behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson är stödinsatser som kan beviljas av kommunens socialsekreterare. Om du eller någon annan i din närhet behöver stöd ska du inte tveka att kontakta kommunens kontaktcenter och fråga efter en socialsekreterare inom barn och ungdom. Socialsekreteraren hjälper dig vidare.

Familjehem är vanliga familjer som välkomnar barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. I ett familjehem får barnet en trygg tillvaro, daglig omsorg, och en bra uppväxt. Familjehem kallades tidigare fosterhem.

Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet utreder kommunens socialsekreterare omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i framtiden. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet bara ska stanna under en kortare tid.

Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet, ungdomen eller den vuxne regelbundet för olika kortare aktiviteter. 

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om barn och unga, exempelvis en helg i månaden. Det kan finnas många orsaker till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Den egna familjen kan sakna ett socialt nätverk som kan hjälpa till. Barnet kan bo i sin kontaktfamilj under kortare återkommande perioder.

När kan det behövas en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan behövas av olika anledningar:

  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Vuxna i behov av stöd
Senast uppdaterad: 23 februari 2024