Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna en kortare eller längre tid behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson är stödinsatser som kan beviljas av kommunens socialsekreterare. Om du eller någon annan i din närhet behöver stöd ska du inte tveka att kontakta kommunens kontaktcenter och fråga efter en socialsekreterare inom barn och ungdom. Socialsekreteraren hjälper dig vidare.

Familjehem är vanliga familjer som välkomnar barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. I ett familjehem får barnet en trygg tillvaro, daglig omsorg, och en bra uppväxt. Familjehem kallades tidigare fosterhem.

( Barn bor i familjehem av många olika anledningar. En del barn kan inte bo kvar hemma på grund av att föräldrarna har stora problem på grund av en sjukdom, att de mår psykiskt dåligt, missbruksproblem eller andra orsaker. Det kan också vara barnets livssituation som svårigheter i skolan, konflikt med föräldrarna, kriminalitet, missbruk eller liknande som gör att de behöver bo någon annanstans än hemma. )

Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

( De flesta familjehemsplaceringar sker genom att föräldrarna frivilligt går med på placeringen. Om barnet far illa och föräldrarna inte samtycker kan barnet omhändertas mot föräldrarnas vilja. )

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet utreder kommunens socialsekreterare omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i framtiden. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet bara ska stanna under en kortare tid.

Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet, ungdomen eller den vuxne regelbundet för olika kortare aktiviteter. 

 

Kontaktfamilj

bland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis en helg i månaden. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Den egna familjen kan sakna ett socialt nätverk som kan hjälpa till. Barnet kan bo i sin kontaktfamilj under kortare återkommande perioder.


Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan behövas av olika anledningar:

  • Vuxna i behov av stöd.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.
Senast uppdaterad: 18 mars 2019