Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Organisationsskiss

Så här är Älvdalens kommuns organisation uppbyggd.

Skiss över Älvdalens kommuns organisation

Här kan du läsa mer om kommunens organisation.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019