Organisationsskiss

Så här är Älvdalens kommuns organisation uppbyggd.

En skiss över Älvdalens kommuns organisation som började gälla 1 oktober 2023 där kommunfullmäktige står överst. Sedan listas gemensamma nämnder, bolag, politisk organisation och tjänsteorganisationen.

Här kan du läsa mer om kommunens organisation.

Senast uppdaterad: 7 december 2023