Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Kommunens organisation

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten har de förtroendevalda (politikerna). Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.