Kommunens organisation

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten har de förtroendevalda politikerna. Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.