Bolag och stiftelser

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter som är utsedda av kommunfullmäktige.

Älvdalens kommun har fyra helägda bolag:

 • Norra Dalarnas fastighets och infrastruktur AB
 • Norra Dalarnas fastighets AB
 • Norra Dalarnas lokaler AB
 • Älvdalens vatten och avfall AB

Tillsammans med Mora och Orsa kommuner äger Älvdalens kommun Norra Dalarnas vatten och avfall AB, Nodava AB.

Norra Dalarnas fastighets- och infrastruktur AB

Bolaget ägs av Älvdalens kommun och är moderbolag till Norra Dalarnas fastighets AB och Norra Dalarnas lokaler AB.

Norra Dalarnas fastighets AB

Norra Dalarnas fastighets AB, Nodaf, är Älvdalens kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget förvaltar och hyr ut lägenheter, HVB-hem, äldreboenden, vårdcentraler och andra fastigheter som finns i Idre, Särna och Älvdalen.

Norra Dalarnas lokaler AB

Norra Dalarnas Lokaler AB är ett fastighetsbolag helägt av Älvdalens kommun. Bolaget hyr ut lokaler till kommunens verksamheter, näringsliv och andra organisationer.

Bolaget har inga anställda utan har avtal med Norra Dalarnas fastighets AB, Nodaf, som sköter driften, underhållet och administrationen.

Älvdalens vatten och avfall AB

Älvdalens vatten och avfall AB, Ävab, är ett bolag helägt av Älvdalens kommun. De är ägarbolag till Nodava AB. Ävab ansvarar för att

 • det kommunala dricksvattnet håller hög kvalitet
 • avleda och rena avloppsvattnet
 • avfallshanteringen sköts. 

Bolaget har ingen egen personal. Alla tjänster avseende drift och underhåll av vatten- och avfallsanläggningarna samt planering, administration och ledning köps av Nodava AB. 

Nodava AB

Bolaget är ett gemensamt driftbolag för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Bolaget ägs gemensamt av respektive kommuns ägarbolag. Vårt ägarbolag heter Älvdalens vatten och avfall AB, Ävab, och äger en tredjedel av Nodava AB. Nodava AB sköter drift och underhåll av

 • vatten- och avloppsanläggningarna
 • avfallsanläggningarna.

Älvdalens utbildningscentrum AB

Älvdalens utbildningscentrum är en fristående gymnasieskola som har gymnasieutbildning för elever från hela Sverige. Kommun äger 25 procent av Älvdalens utbildningscentrum.

Kommunen har ägarandelar och inflytande i följande stiftelser. För vissa stiftelser innebär ägarandelen representation i styrelsen.

Stiftelsen Idre Fjäll

Stiftelsen Idre fjäll är ett komplett aktivitets- och frilufts- och skidanläggning i Idre. De ska ska verka för friluftslivet och turismens utveckling.

Stiftelsen Vasaloppsleden

Vasaloppsleden började planeras år 1977 och startades år 1991 av Vasaloppskommunerna (Malung-Sälen, Älvdalen och Mora), Evertbergs SK, Sälens IF och IFK Mora. Stiftelsens syfte är att bygga upp och driva en vandrings- och aktivitetsled längs Vasaloppets sträckning samt att arbeta med samordning och initiering av nya turistproduktsatsningar längs leden med externa intressenter.

Stiftelsen Idre golf

Stiftelsen Nordomsjöns bro

Vi har också minde ägarandelar och inflytande i följande bolag och stiftelser:

 • Förenade småkommuners försäkrings AB
 • Dalhalla förvaltning
 • Kommuninvest i Sverige AB
Senast uppdaterad: 22 juni 2023