Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 11 ledamöter. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering, med ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 22 ersättare utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

  • Utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsens utskott.
  • Leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, utskott, nämnder, och kommunala bolag.
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
  • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden.
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi.
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023