Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 11 ledamöter. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering, med ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 22 ersättare utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

  • Utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsens utskott.
  • Leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, utskott, nämnder, och kommunala bolag.
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
  • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden.
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi.
Senast uppdaterad: 14 november 2019