Bredband

Har du funderingar kring bredband och fiber? Här kan du läsa mer om kommunens fiberutbyggnad, och hur du gör för att ansluta dig till vårt kommunala stadsnät.

Fiberrullar från Norra Dalarnas stadsnät

Kommunens stadsnät

År 2013 driftsattes fibernätet Norra Dalarnas stadsnät här i Älvdalens kommun. Vårat stadsnät är ett öppet fibernät. Det betyder att när du har fått din fiberanslutning kan du själv välja den bredbands-/tjänsteleverantör och de tjänster som passar just dig och dina behov.

Du som väljer att investera i en fiberanslutning är inte tvungen att köpa tjänster eller abonnemang hos någon leverantör på en gång. Om du väljer att inte köpa några tjänster så betalar du i nuläget inte heller något mer efter att inkopplingen är betald.

Driftinformation

Om ditt internet inte fungerar ska du vända dig till din internetleverantör och göra en felanmälan, var noga med att få ett ärendenummer.
Kända driftstörningar hos Open Universe hittar du på Global Connects webbsida. Länk till annan webbplats.
Global Connect äger Open Universe.

 1. Skicka in förfrågan - Du som vill ansluta till kommunens stadsnät kan skicka in en förfrågan via vår e-tjänst.

Fiberanslutning från Älvdalens stadsnät - förfrågan Länk till annan webbplats.

 1. Godkänd förfrågan och avtal - När din förfrågan är inskickad kommer vi kontrollera dina möjligheter att ansluta din fastighet och godkänna ditt avtal om fiberanslutning.
 2. Projekteringsmöte - När vi tecknat avtal kommer du att bli kontaktad av oss och vi bokar ett platsbesök hos er för ett projekteringsmöte. Vi förser er fastighet med en fiberanslutning så snart det är möjligt med hänsyn till årstider och planerade arbeten.
 3. Anslutningsavgift - För att ansluta din fastighet till stadsnätet betalar du ett engångsbelopp, en investering i fastigheten. Du får en faktura från kommunen först när det är dags för dig att få din fiberanslutning.
 4. Uppkoppling - När fiberanslutningen är installerad och driftsatt kan du välja tjänster efter eget behov och intresse med hjälp av stadsnätets webbportal Open Universe Länk till annan webbplats..

Är du redan är ansluten till kommunens stadsnät men inte har valt någon leverantör? På webbportalen Open universe Länk till annan webbplats. anger du din adress och ser då vilka leverantörer som kan leverera uppkoppling till just din adress.

Fiber till villor och fritidshus

Anslutningsavgiften för att ansluta din villa eller fritidshus till kommunens fiber, Norra Dalarnas stadsnät är 29 500 kronor.

Företag, bostadsrättsförening eller hyresfastighet

För att ansluta ditt företag din bostadsrättsförening eller din hyresfastighet kontakta oss för prisinformation. Gör du din förfrågan via e-tjänsten kommer vi lämna en offert på din anslutning.

Tjänster och abonnemang

När din fastighet är ansluten till stadsnätet är du inte tvungen att köpa tjänster eller abonnemang hos någon leverantör på en gång. Om du väljer att inte köpa några tjänster så betalar du i nuläget inte heller något mer efter att inkopplingen är betald.

Det finns många fördelar med fiber. Bland annat kan du använda din anslutning till att ringa, surfa på internet och titta på tv. Fibern klarar av högre hastigheter och är stabilare än andra alternativ som finns på marknaden i dag, och är alltså redo att hantera framtidens tjänster när de kommer. Det är också en investering som höjer värdet på din fastighet när du väljer att ansluta dig till fibernätet.

Fyra starka skäl för stadsnätet

 1. Valfrihet och flexibilitet
  Du kan själv välja den bredbands-/tjänsteleverantör du vill via stadsnätets webbportal Länk till annan webbplats..
 2. Säkerhet och trygghet
  Stadsnätet är stabilt, robust och ger dig en bra prestanda nu och i framtiden.
 3. Ökad effektivitet och nya möjligheter
  Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via stadsnätet kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter.
 4. Höjer värdet på fastigheten
  En fastighet med fiberanslutning värderas högre än en motsvarande utan fiber.

Fler skäl till att ansluta till fiber kan du läsa om på Älvdalens kommuns näringslivskontor bloggar om varför man ska ha fiber Länk till annan webbplats..

År 2013 driftsattes fibernätet Norra Dalarnas stadsnät här i Älvdalens kommun. Norra Dalarnas Stadsnät är ett öppet fibernät. Det betyder att när du har fått din fiberanslutning inkopplad kan du välja den bredbands-/tjänsteleverantör och de tjänster som passar just dig och dina behov.

Du som väljer att investera i en fiberanslutning är inte tvungen att köpa tjänster eller abonnemang hos någon leverantör på en gång. Om du väljer att inte köpa några tjänster så betalar du i nuläget inte heller något mer efter att inkopplingen är betald.

Älvdalens kommun antog år 2012 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp den då gällande nationella bredbandsstrategin, bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden. Bredbandsstrategin är reviderad och den nya versionen sträcker sig fram till år 2025.

Bredband

Ordet bredband betyder att en internetuppkoppling har en hög bandbredd. Bandbredden mäts i megabit per sekund (Mbit/s), och förenklat kan man säga att ju högre megabit som körs i din uppkoppling, ju snabbare är den och ju mer får du ut av den.

Fiber

Den teknik som Älvdalens kommun har valt att satsa på kallas fiberuppkoppling. Fiber är en tunn ledare av glas som hanterar stora mängder data väldigt snabbt med hjälp av ljussignaler. Fibern är oftast nergrävd för att driftsäkerheten ska vara hög.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024