Investeringsstöd för fiber i "Särnabyar"

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I projektet "Särnabyar" (Gammelsätervallen, Brunnavallen, Nordomsjön, Östomsjön, Särna, Galsjövallen, Byggevallen, Långnäset, Lemsjövallen) har vi fått stöd från EU för utbyggnaden av fibernätet.

Erbjudande för dig som tecknar avtal 2023-2024

Projektet med att dra fram fiber "Särnabyar" (Gammelsätervallen, Brunnavallen, Nordomsjön, Östomsjön, Särna, Galsjövallen, Byggevallen, Långnäset, Lemsjövallen) kommer att genomföras under perioden 2023-2024. Du som tecknar ett avtal med kommunen under den perioden erbjuds att för 25 000 kronor ansluta dig till vårt stadsnät. I kostnaden ingår då ingrävning till huset.

Fiberanslutningar efter år 2024

Anslutningar till fibernätet i "Särnabyar" kommer att erbjudas även efter år 2024. Då tillkommer en kostnad för ingrävning till huset. För närvarande är den kostnaden 2 625 kronor.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
EU-logg NextGenerationEU
Senast uppdaterad: 26 maj 2023