Investeringsstöd för fiber i Karlsarvet/Månsta

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Karlsarvet och Månsta finansierades fibernätet av EU-pengar.

Fiberkablar i marken.

Älvdalens kommun sökte och beviljades pengar från EUs landsbygds­program, LBP för projektet 2018-3544 Karlsarvet/Månsta fiber. Syftet med projektet var att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i byarna Karlsarvet och Månsta till kommunens fibernät. Nya anslutningar genomförs fortfarande vid behov även om projektet avslutades år 2021.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

EU-flagga
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
Senast uppdaterad: 8 november 2022