Investeringsstöd för fiber i Foskros

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Foskros finansierades fibernätet delvis av EU-pengar.

Fiberkablar i marken.

Älvdalens kommun har sökt och beviljats pengar från EUs landsbygds­program, LBP för projektet 2015-290 Foskros fiber. Syftet med projektet var att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i Foskros till kommunens fibernät. Nya anslutningar genomförs fortfarande vid behov, även om projektet avslutas år 2023.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

EU-flagga
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
Senast uppdaterad: 7 december 2023