Investeringsstöd för fiber i Storfjäten/ Häggberget

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Storfjäten och Häggberget finansierades fibernätet av EU-pengar.

Fiberkablar i marken.

Älvdalens kommun har sökt och beviljats pengar från EUs landsbygds­program, LBP för projektet 2018-3546 Storfjäten/Häggbergets fiber. Syftet med projektet var att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i Storfjäten och Häggberget till kommunens fibernät. Nya anslutningar genomförs fortfarande vid behov, även om projektet avslutades år 2021.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

EU-flagga
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
Senast uppdaterad: 16 maj 2022