Investeringsstöd för fiber i Loka by

Älvdalens kommun arbetar för att erbjuda fiber till så stor del av kommunen som möjligt. Framdragningen av fiber har finansierats på olika sätt. I Loka by finansierades fibernätet av EU-pengar.

Fiberkablar i marken.

Älvdalens kommun har sökt och beviljats pengar från EUs landsbygds­program, LBP för projektet 2019-471 Lokas fiber. Syftet med projektet var att planera och genomföra arbetet med att ansluta boende i Loka by till kommunens fibernät. Nya anslutningar genomförs fortfarande vid behov även om projektet avslutades år 2021.

Fibersatsningens mål

Målet med fibersatsningen är att den ska vara samhällsekonomiskt lönsam under ett långt tidsperspektiv, vilket innebär att den ska bidra till

EU-flagga
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kunskapsnivå
  • ökad produktivitet
  • att invånare stannar kvar i kommunen
  • att personer och företag väljer att flytta till kommunen.
Senast uppdaterad: 16 maj 2022