Detaljplan för Idre Fjäll, Ställverket

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan på Idre Fjäll. Planområdet är beläget inom Idre fjälls anläggning och omfattar bostadsmark och mark för ställverk.

Detaljplanen var utställd på samråd från 2022-06-20 till och med 2022-08-15. Samrådstiden är slut.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett mindre område med bostäder och säkra utrymme för distribution av elkraft.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten. Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med ”Samrådsyttrande Ställverket” och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022