Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Samhällsplanering

Samhällsplaneringen bidrar till att utveckla Älvdalens kommun så att det blir en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med planering och utveckling och dina möjligheter att vara med och påverka.