Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Samhällsplanering

Samhällsplaneringen bidrar till att utveckla Älvdalens kommun så att det blir en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med planering och utveckling och dina möjligheter att vara med och påverka.