Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du inom samrådstiden kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Detaljplan för Idre Fjäll, Syd
Granskningstiden är slut.

Detaljplan för Gondollift
Granskningstiden är slut.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

För närvarande inga planer för antagande.

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 1 år tillbaka och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.
Kommunens alla gällande planer kan du se i kommunkartan Länk till annan webbplats..

Översiktsplan
Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Fördjupade översiktsplaner
Fördjupad översiktsplan för Idreområdet. (Samrådstid 20240429 - 20240624)

Centrumutveckling
Centrumutvecklingsplan Idre.


 

Senast uppdaterad: 29 april 2024