Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som ligger och nyligen har legat ute på samråd.

Här hittar du detaljplaner som ligger och nyligen har legat ute för granskning.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du detaljplaner som antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som ännu inte vunnit laga kraft.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla under de senaste två åren.

2019

Detaljplan för del av Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården (2019-07-26)
Plankarta , 182.5 kB.
Illustrationskarta , 82.5 kB.
Planbeskrivning , 657.9 kB.

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Copernicus (2019-07-18)
Plankarta , 698.5 kB.
Illustrationskarta , 656 kB.
Planbeskrivning , 757.7 kB.

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Neptunus (2019-07-18)
Plankarta , 335.1 kB.
Illustrationskarta , 222.9 kB.
Planbeskrivning , 929.8 kB.

Centrumutveckling

Centrumutvecklingsplan Idre Samråd pågår till 2021-10-31

Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 6 september 2021