Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Upphävande av detaljplaner i Höstsätern
(Samrådstiden är slut)

Detaljplan för Idre Fjäll, Syd
Samrådstid: 2022-04-18 - 2022-05-30

Upphävande del av byggnadsplan för Särna Kyrkby
Samrådstid: 2022-05-02 - 2022-06-13

Här hittar du detaljplaner som är i granskningsskedet. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida

Behandlas på Kommunfullmäktige den 7 juni 2022

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Upphävande av byggnadsplan i Brunnsberg
Klagotid till och med 2 juni 2022

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla under de senaste två åren. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

2022

Ingen detaljplan har vunnit laga kraft detta år.

Centrumutveckling

Centrumutvecklingsplan Idre (Samrådstiden är slut)


Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 13 maj 2022