Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Just nu har vi inga detaljplaner ute för samråd.


Just nu har vi inga detaljplaner ute för granskning.


Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Just nu har vi inga planer som inväntar antagande.

Copernicus och Neptunus detaljplaner, klagotider löper till och med 17 juli 2019

Lövåsgården, klagotiden löper till och med 25 juli 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande Copernicus.pdf 362.2 kB 2019-07-01 14.39
Illustrationskarta Copernicus - Antagandehandling.pdf 1.2 MB 2019-07-01 15.11
Planbeskrivning Copernicus - Antagandehandling.pdf 752.7 kB 2019-07-01 15.12
Plankarta Copernicus - Antagandehandling.pdf 698.5 kB 2019-07-01 15.12
Granskningsutlåtande Neptunus.pdf 442.6 kB 2019-07-01 15.13
Illustrationskarta Neptunus - Antagandehandling.pdf 222.3 kB 2019-07-01 15.14
Planbeskrivning Neptunus - Antagandehandling.pdf 923.5 kB 2019-07-01 15.14
Granskningsutlåtande, Norr om Lövåsgården.pdf 357 kB 2019-07-05 11.00
Illustrationskarta Norr om Lövåsgården - Antagandehandling.pdf 82.6 kB 2019-07-05 11.00
Planbeskrivning Norr om Lövåsgården - Antagandehandling.pdf 636.5 kB 2019-07-05 11.01
Plankarta Norr om Lövåsgården - Antagandehandling.pdf 176.8 kB 2019-07-05 11.01
Bilaga 1 - Flyggeofysikkarta Uran.pdf 1 MB 2019-07-05 11.02

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Ändring del av detaljplan för del av Floåsen 19:2 och 19:28 (2018-11-08)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta - Ändring av del av detaljplan för del av Floåsen 19.2 och 19.28 - Laga Kraft.pdf 320.5 kB 2019-03-17 22.53

Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5:230 mm. (2018-10-09)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta - Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5.230 m.m.pdf 802.4 kB 2019-03-17 22.55

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Pistplan (2018-07-24)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Pister och Liftar - Antagandehandling.pdf 5.1 MB 2019-03-17 22.58
Plankarta Pister och Liftar - Antagandehandling.pdf 2.3 MB 2019-03-17 22.58

Ändring del av detaljplan för Fjällfoten, Idre 11:1, 32:32, m.fl. (2018-07-24)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planändring Idre 11.6 Fjällfoten (Laga kraft).pdf 598.4 kB 2019-03-17 23.00

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Polaris (2018-07-11)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationskarta Polaris - Laga kraft.pdf 1.1 MB 2019-03-17 23.02
Plankarta Polaris - Laga kraft.pdf 1.1 MB 2019-03-17 23.02
Planbeskrivning Polaris - Laga kraft.pdf 609 kB 2019-03-17 23.02

Ändring del av detaljplan för del av Storbo 1:17, Idre (2018-06-21)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan Fjällbäcken (Storbo 1.17) Laga Kraft.pdf 442.9 kB 2019-03-17 23.04

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Saturnus (2018-04-24)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Saturnus Illustrationskarta - Laga Kraft.pdf 1.2 MB 2019-03-17 23.07
Plankarta Saturnus - Laga Kraft.pdf 1.6 MB 2019-03-17 23.07
Planbeskrivning Saturnus - Laga Kraft.pdf 447.2 kB 2019-03-17 23.07

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Jupiter (2018-04-24)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jupiter Illustrationskarta - Laga Kraft.pdf 387.9 kB 2019-03-17 23.09
Plankarta Jupiter - Laga Kraft.pdf 844.9 kB 2019-03-17 23.09
Planbeskrivning Jupiter - Laga Kraft.pdf 413.9 kB 2019-03-17 23.09

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Merkurius (2018-03-28)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationskarta Merkurius - Laga kraft.pdf 361.4 kB 2019-03-17 23.11
Plankarta Merkurius - Laga kraft.pdf 415.2 kB 2019-03-17 23.11
Planbeskrivning Merkurius - Laga kraft.pdf 553.4 kB 2019-03-17 23.11

Planändring, Idre Golfbana (2018-03-17)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ändring Detaljplan Idre Golf - Laga kraft.pdf 2.8 MB 2019-03-17 23.13

Översiktsplan

Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny översiktsplan för Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 12 november 2019