Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Elevhälsa

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Flera av elevhälsans personal finns där enbart för din skull. Inom elevhälsan jobbar skolsköterskor, skolläkare, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Vi hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd i skolan.