När ditt barn behöver hjälp och stöd

Det är viktigt att ditt barn mår bra för att kunna lära och prestera bra i skolan. Men alla kan ibland behöva hjälp och stöd när man mår dåligt eller livet känns jobbigt. Vi hjälper er att få den hjälp ni behöver.

Elevhälsa

Kurator och psykolog, Skolsköterska och skolläkare, Särskilt stöd och specialpedagogik