Kurator och psykolog

Du kan vända dig till kuratorn om du har frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Kuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan. Psykologen hjälper till att utreda ditt barns behov av stöd för att klara av skolan.

Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

I skolan finns en kurator för att hjälpa eleverna att få en så bra miljö som möjligt att studera och utvecklas i. Kuratorn erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till elever.

Du kan vända dig till kuratorn om du har frågor om trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Kuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan.

Psykologen bidrar med kunskap om psykiska besvär, som till exempel ångest och depression. Psykologen kan också ha stödjande samtal med elever, föräldrar och lärare när det behövs. Skolpsykologen hjälper också till vid psykologiska utredningar för att ta reda på vilket behov av stöd en elev har för att klara av skolan.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023