Frågor kring kriget i Ukraina

Det finns en del oro inför det osäkra läget i världen med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Det är också många som vill hjälpa till. Här har vi samlat information och länkar kopplade till flyktingmottagande, hjälpinsatser och krisberedskap.

Ukrainas flagga

Älvdalens kommun får en del frågor om kriget i Ukraina. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna. Vi har också samlat länkar till svenska myndigheter, där du kan hitta ännu mer information och stöd.

Att komma till Sverige från Ukraina (Krisinformation.se)

Information och länkar till säkra källor

Det osäkra omvärldsläget gör att det finns en ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer. Tänk på att hämta din information från betrodda källor, gärna svenska myndigheter. Tänk till extra noga om du väljer att sprida information vidare till exempel i sociala medier.

Det finns flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton.

Organisationer med 90-konton | Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats.

Kan du ukrainska?

Om du talar ukrainska eller ryska och svenska kan det komma situationer som vi tacksamt tar emot din hjälp. Kontakta oss på kommun@alvdalen.se eller ring 0251-313 00 för mer information.

Vi vet inte exakt hur många som kommer att komma till Älvdalens kommun av de som tvingats fly från kriget i Ukraina. Som en del i vårt förberedande arbete letar vi därför efter fler familjehem.

Vill du och din familj vara en extra förälder eller syskon till ett barn eller ungdom som för tillfället behöver lite extra trygghet? Då vill vi jättegärna att du hör av dig till kontaktcenter genom att skicka mejl till kommun@alvdalen.se eller ringa 0251-313 00. De hjälper dig sedan vidare. Tack för att du vill dela med dig av den kärlek, glädje och omtanke som finns i er familj!

På webbsidan Alvdalen.se/familjehem Länk till annan webbplats. finns information för dig som vill veta mer om hur man blir familjehem, var man anmäler sitt intresse, vad som krävs och hur en utredning går till.

Privatpersoner som vill erbjuda boende kan ringa eller mejla kontaktcenter eller integrationschef Mathias Jones.

Det bästa är att vända sig till olika hjälporganisationer.

Det är omöjligt att sia om i nuläget, det förändras varje dag. Därför behöver vi ha en beredskap för att kunna ta emot människor som flyr kriget.

Migrationsverket har statistik över ansökningar Länk till annan webbplats. enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina.

Från 1 juli 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande till kommunerna. Länk till annan webbplats. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna boenden. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare över landet.

Till Älvdalens kommun kan det handla om totalt 29 personer som kommer att få egna boenden i Särna.

Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 3 mars 2022 stod Rysslands invasion av Ukraina i fokus. EU-länderna kom överens om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Syftet med direktivet är att ha ett regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina (Migrationsverket) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se har samlat information anpassat till barn på webbsidan "Lilla Krisinfo". Länk till annan webbplats.

Även på Skolverkets webbsida finns information"att prata m Länk till annan webbplats.ed barn och unga om krig och kriser. Länk till annan webbplats.

BRIS webbplats Länk till annan webbplats. finns information riktad till barn som är oroliga. BRIS erbjuder professionellt stöd till barn via chatt, telefon och e-post. De har också en stödlinje på ukrainska.

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder stöd via telefon och på nätet. Stöden på denna lista är kostnadsfria och tillgängliga för alla i hela Sverige. Du kan vara anonym om du vill.

Stödlistan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Vi deltar i olika samverkansmöten med ansvariga myndigheter som Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vi omvärldsbevakar vad som händer i Ukraina och i världen, nationellt och regionalt i Sverige.

Hos vår kommunala budget- och skuldrådgivning kan du få

  • hjälp med ekonomiska beräkningar för att ge dig en översikt över din ekonomi
  • råd om en budget för ditt hushåll
  • råd om hur utgifternas storlek kan förändras
  • hjälp med att få bättre villkor hos fordringsägare
  • förslag på vad du kan göra för att undvika att din situation förvärras
  • förslag på lösningar
  • råd om vart du kan vända dig
  • stöd vid skuldsanering.

Rådgivningen är frivillig, kostnadsfri och sekretessbelagd. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Budget- och skuldrådgivning

Tolv tips till dig som är orolig över din ekonomi

I Älvdalens kommun finns utomhusvarningssystem. Vi har 11 varningstutor, så kallade Hesa Fredrik, i kommunen där samtliga är placerade nedanför Trängsletdammen.

Hesa Fredrik används för så kallade VMA, viktigt meddelande till allmänheten, för att varna människor om något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa och egendom. VMA skickas även ut på andra sätt, till exempel via radio, TV, SMS och liknande.

Läs mer på MSB:s webbplats om varningssystemet Länk till annan webbplats.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har det övergripande ansvaret för skyddsrum i Sverige. På deras webbplats kan du läsa mer. Där finns också kartor som visar var närmaste skyddsrum är placerat.

Bra att veta om skyddsrum på MSB:s webbsida Länk till annan webbplats.

Har du fler frågor?

Har du en fråga som du inte hittar svaret på så kan du skicka e-post till:
kommun@alvdalen.se.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024