Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få pengarna att räcka till eller har du redan skulder som du inte kan betala? Då kan du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare för råd och stöd.

Rådgivaren kan hjälpa dig med ekonomiska beräkningar för att få en översikt och

  • ge råd om en budget för ditt hushåll
  • ge råd om hur utgifternas storlek kan förändras
  • hjälpa dig att få bättre villkor hos fordringsägare
  • ge råd om vart du kan vända dig
  • ge förslag på vad du kan göra för att undvika att din situation förvärras
  • ge förslag på lösningar
  • bistå med hjälp vid skuldsanering.

Rådgivningen är frivillig, kostnadsfri och sekretessbelagd.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019