Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Trygghet, säkerhet och kris

Vi finns här för dig! Älvdalens kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.