Ställa frågor

Du som bor i Älvdalens kommun har rätt att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden. Frågestunden börjar vanligtvis klockan 18.00, och får pågå i högst 30 minuter.

Tanken med allmänhetens frågestund är att

  • skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda,
  • du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Skicka din fråga till kommunfullmäktige

Om du inte kan vara med på kommunfullmäktiges frågestund kan du skicka in din fråga i förväg. Du behöver skicka in din fråga senast tre arbetsdagar innan kommunfullmäktiges sammanträde. Kommer din fråga in senare tas den upp på nästkommande möte.

Du kan inte vara anonym när du ställer din fråga till kommunfullmäktige.


Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 16 februari 2024