Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ställa frågor

Du som bor i Älvdalens kommun har du rätt att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en stående punkt under kommunfullmäktiges möten, oftast klockan 18.00.

Tanken med allmänhetens frågestund är att

  • skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda,
  • du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019