Ställa frågor

Du som bor i Älvdalens kommun har rätt att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en stående punkt under kommunfullmäktiges möten, oftast klockan 18.00.

Tanken med allmänhetens frågestund är att

  • skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda,
  • du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Senast uppdaterad: 20 september 2023