Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Hur kan jag vara med och påverka?

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor i Älvdalens kommun kan vara med och påverka hur kommunen ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.