Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter, felanmälningar och förslag.