Våra grundskolor

I Älvdalens kommun finns det fyra grundskolor, en i Älvdalen, en i Rot, en i Särna och en i Idre. Alla skolor drivs av kommunen och vi vill att ditt barn ska trivas hos oss och få kunskap inför framtiden.

Lekställning utanför Buskoviusskolan i Särna

Buskoviusskolan ligger i södra delen av Särna. Vi har elever från förskoleklass upp till och med klass 6.

Vi är en liten skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och har fina lokaler för våra aktiviteter.

Dessutom har vi en av Sveriges finaste skolgårdar med utsikt över Särnasjön och fjällvärlden med Städjan i norr.

Kontakta oss

Karin Elfving

Rots skola med den stora skolgården dör vi kan se en innebandyplan.

Rots skola med tillhörande fritidshem ligger tre kilometer norr om Älvdalen, i naturskön omgivning. Skolan har skogen in på knutarna och nära till naturen. Här går runt 160 barn, från förskoleklass till årskurs sex.

Österdalälven flyter förbi strax utanför skolgårdsområdet. Skolgården, som är stor och öppen, upptas av grönytor med plats för lek, bollspel och andra aktiviteter.

Kontakta oss

Rots skola

Barn som gungar i en gunga på skolgården på Strandskolan

Strandskolan ligger centralt i Idre. Vi har elever från förskoleklass upp till och med klass 9. Totalt går det cirka 150 elever på vår skola.

Vi är en liten skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och kunna klara uppsatta mål.

På vår skolgård finns stora ytor för fri lek, ishockeyplan, klätterställningar och gungor.

Kontakta oss

Strandskolan

Nya Älvdalsskolans entré med träfasad.

Nya Älvdalsskolan ligger centralt i Älvdalen. Byggnaden är placerad i en mycket känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö mitt emellan det före detta tingshuset och Älvdalens kyrka.

Mellan busshållplats och huvudentré finns en så kallad torgyta, en trivsam entréplats.

Hos oss finns elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi är en skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas på skolan.

Kontakta oss

Älvdalsskolan, förskoleklass

Älvdalsskolan, fritids

Älvdalsskolan, Gläntan

Älvdalsskolan, lågstadiet årskurs 1-3

Älvdalsskolan, mellanstadiet årskurs 4-6

Senast uppdaterad: 28 februari 2024