Våra grundskolor

I Älvdalens kommun finns det sju grundskolor, fyra i Älvdalen, en i Rot, en i Särna och en i Idre. Alla skolor drivs av kommunen och vi vill att ditt barn ska trivas hos oss och få kunskap inför framtiden.

Lekställning utanför Buskoviusskolan i Särna

Buskoviusskolan ligger i södra delen av Särna. Vi har elever från förskoleklass upp till och med klass 6. Hos oss finns både särskola och grundskola.

Vi är en liten skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och har fina lokaler för våra aktiviteter.

Dessutom har vi en av Sveriges finaste skolgårdar med utsikt över Särnasjön och fjällvärlden med Städjan i norr.

Kontakta oss

Buskoviusskolan

Skolgård utanför grundskolan Gläntan en vacker sommar dag

Gläntans grundskola ligger i centrala Älvdalen med närhet till naturen, bibliotek och sportanläggningar. Vi har elever från klass 2 upp till och med klass 6. Här går cirka 90 elever.

På Gläntan vill vi att alla barn ska känna sig trygga i skolan och vi pratar mycket om hur man ska vara mot andra. Vår ambition är att varje elev ska känna sig sedd och lyssnad på under sin tid i skolan.

Kontakta oss

Gläntan

Grundskolan Höjdens entré med en basketkork på skolgården.

Höjdens skola ligger centralt i Älvdalen nära skogen, biblioteket och våra sportanläggningar. Hos oss hittar du förskoleklass och årskurs 1. Vi har även fritids för de yngsta eleverna.

Precis som namnet avslöjar finns vi högst upp inom Älvdalens skolområde. Varje år välkomnar vi förskoleklassbarn och elever som gör sina första utvecklande år inom skolans värld hos oss. Vi jobbar mycket med glädje och nyfikenhet på att vilja lära sig.

Dessutom har vi en skolgård med många roliga lek- och pulkabackar.

Kontakta oss

Höjden

Grundskolan Montessori bakom grönskande skolgård och stora björkar.

Montessoriskolan ligger i centrala Älvdalen. Vi har elever från klass 2 upp till och med klass 6. Totalt går det 85 elever på vår skola.

Vi har korta gångavstånd till biblioteket, kyrkan, is- och simhallen, sporthallen och skidstadion. Med högstadiet alldeles intill har vi tillgång till slöjd, bild, musik, teknik och språkval.

Eleverna i de högre klasserna spenderar mer och mer tid i högstadiets lokaler, vilket är en bra förberedelse inför flytten till högstadiet efter klass 6.

Kontakta oss

Montessori

Rots skola med den stora skolgården dör vi kan se en innebandyplan.

Rots skola med tillhörande fritidshem ligger tre kilometer norr om Älvdalen, i naturskön omgivning. Skolan har skogen in på knutarna och nära till naturen. Här går runt 160 barn, från förskoleklass till årskurs sex.

Österdalälven flyter förbi strax utanför skolgårdsområdet. Skolgården, som är stor och öppen, upptas av grönytor med plats för lek, bollspel och andra aktiviteter.

Kontakta oss

Rots skola

Nya Älvdalsskolans entré med träfasad.

Nya Älvdalsskolan ligger centralt i Älvdalen och genomgår just nu en spännande tid och ska stå helt klar november 2019. Byggnaden är placerad i en mycket känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö mitt emellan det före detta tingshuset och Älvdalens kyrka. Skolan är lokalt förankrad genom material och miljö. Fasaden är av trä, med inspiration från bland annat kyrkhärbret.

Mellan bussparkering och huvudentré planeras det för en så kallad torgyta, en trivsam entréplats.

Under byggtiden kan framför allt skolans utemiljö upplevas som något stökig och därför arbetar vi aktivt för att göra mijön så bra som möjligt för elever och personal även under byggtiden.

Hos oss finns elever från årskurs sju till nio. Vi är en skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas på skolan och bygger för framtiden.

Kontakta oss

Älvdalsskolan

Strandskolan ligger centralt i Idre. Vi har elever från förskoleklass upp till och med klass 9. Totalt går det cirka 150 elever på vår skola.

Vi är en liten skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och kunna klara uppsatta mål.

På vår skolgård finns stora ytor för fri lek, ishockeyplan, klätterställningar och gungor.

Kontakta oss

Strandskolan

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019