Älvdalsskolan Gläntan

Roll eller funktion

Lärarrum, årskurs F-9

Telefon

0251-314 33 Lilla Gläntan

Telefon 2

0251-312 43 Stora Gläntan

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.