Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Grundskola

Skolans uppdrag är att alla ska uppmuntras till att skaffa och använda kunskaper och värden. Tillsammans med hemmet ska skolan se till att dina barn utvecklas till aktiva, kreativa, duktiga och ansvarskännande personer.