Rots skola

Telefon

Lärarrum: 0251-311 32

Telefon 2

Förskoleklass: 0251-312 35

Fritids: 0251-314 35

Besöksadress

Skolvägen 27, 796 90 Älvdalen

Postadress

Box 100, 796 22 Älvdalen

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.