Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Redovisa förlusttäckningsbidrag

Redovisa din ansökan om förlusttäckningsbidrag senast 30 dagar efter att ditt arrangemang är avslutat genom att fylla i nedanstående formulär.


Finns det medarrangörer till arrangemanget? * (obligatorisk)
Finns det medarrangörer till arrangemanget?
Senast uppdaterad: 12 december 2019