Bidrag, stöd och sponsring

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för föreningar. Här hittar du information om alternativen som finns.

Alla ideella föreningar kan söka föreningsstöd. Det är ett stöd som föreningen ska söka för det kommande året. Vill ni ansöka om föreningsstöd ska ansökan vara inne senast 1 oktober.

För att kunna få stödet behöver er förening normalt uppfylla dessa grundkrav:

 • godkända stadgar
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla
 • minst fem medlemmar
 • bedriva sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
 • huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • aktuell drogpolicy ska finnas.

Ansök om föreningsstöd, ifyllningsbart formulär att skicka in elektroniskt

Ansök om föreningsstöd, blankett att skriva ut

Er förening kan söka särskilt bidrag från kommunen för vissa händelser. Det kan till exempel vara

 • nystartad verksamhet
 • projekt
 • inventarier
 • speciella aktiviteter.

Föreningen kan skicka in ansökan om särskilt bidrag när som helst under året.

Ansök om särskilt bidrag

Bidraget riktar sig till ideella föreningar som ordnar arrangemang som stärker kultur och fritidsutbudet i kommunen.

Föreningen kan skicka in ansökan om förlusttäckningsbidrag när som helst under året.

Tänk på att ansökan om förlusttäckningsbidrag ska skickas in innan arrangemanget har skett.

Ansök om förlusttäckningsbidrag

Önskar du eller din förening ett sponsoravtal med kommunen? Sponsringsaktiviteten ska stärka och ge en positiv bild av kommunen. Det går bra att skicka in en ansökan om sponsring löpande under året. Det är kommunens allmänna utskott som beslutar om sponsring.

Ansök om sponsring

Älvdalens kommun beviljar föreningar ett kommunalt lönebidrag om man anställer personer med nedsatt arbetsförmåga via arbetsförmedlingen. Lönebidraget ger möjligheter för både föreningen och för personen som anställs. Föreningen får chans att anställa och därmed en fungerande verksamhet och den som anställs får möjlighet till egen försörjning och delaktighet på en arbetsplats och i samhället.

Villkor för föreningar:

 • Kommunalt lönebidrag kan sökas av organisationer som är verksamma inom kommunen.
 • Personen som är aktuell för anställning ska bo och vara skriven inom kommunen.

Ansök om kommunalt lönebidrag

Om din förening bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år kan du ansöka om LOK-stöd. Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till och vem som är behörig att skicka in ansökan.

Svensk idrotts webbsida med information om LOK-stödlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 18 september 2019