Bidrag och stöd till föreningar

I kommunen finns olika bidrag och stöd att söka för ideella föreningar. Här hittar du information om alternativen som finns.

Pojkar och flickor tittar ner mot kameran

Din förening måste vara registrerad

För att kunna söka bidrag måste din förening finnas med i kommunens föreningsregister. Länk till annan webbplats. Minst en person behöver vara registrerad som kontaktperson med sitt personnummer, för att kunna logga in med bank-id på .


Registrera min förening i föreningsregistret

Min förening finns redan med i föreningsregistret, men vi behöver ange en kontaktperson Länk till annan webbplats.

Föreningsstöd är ett stöd som alla ideella föreningar kan söka för det kommande året. Vill ni söka föreningsstöd ska ansökan vara inne senast 1 oktober varje år.

Allmänna krav för att få föreningsstöd

För att kunna få stödet behöver er förening uppfylla dessa grundkrav:

 • godkända stadgar
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla
 • minst fem medlemmar
 • bedriva sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
 • huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • aktuell drogpolicy ska finnas.

Stödet ska användas till:

 • att stödja barn och ungdomars medverkan i föreningens arbete
 • främja föreningslivets variation.

Ansök om föreningsstöd via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

Er ideella förening kan söka särskilt bidrag från kommunen för vissa händelser. Det kan till exempel vara

 • nystartad verksamhet
 • projekt
 • inventarier
 • speciella aktiviteter.

Föreningen kan skicka in ansökan om särskilt bidrag när som helst under året.

Ansök om särskilt bidrag via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

När ditt projekt är avslutat vill vi ha in en redovisning om hur det gick. Skicka in redovisningen senast 30 dagar efter att projektet är avslutat.

Redovisa särskilt bidrag via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

Bidraget riktar sig till ideella föreningar som ordnar kulturarrangemang med professionella kulturaktörer. Arrangemanget ska stärka det offentliga kultur och fritidsutbudet i kommunen.

Föreningen kan skicka in ansökan om förlusttäckningsbidrag när som helst under året.

Tänk på att ansökan om förlusttäckningsbidrag ska skickas in innan arrangemanget har skett.

Ansök om förlusttäckningsbidrag via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

När ditt arrangemang är avslutat vill vi ha in en redovisning om hur det gick. Skicka in redovisningen senast 30 dagar efter att arrangemanget är avslutat.

Redovisa ansökt förlusttäckningsbidrag via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

Älvdalens kommun beviljar föreningar ett kommunalt lönebidrag om man anställer personer med nedsatt arbetsförmåga via arbetsförmedlingen. Lönebidraget ger möjligheter för både föreningen och för personen som anställs. Föreningen får chans att anställa och därmed en fungerande verksamhet och den som anställs får möjlighet till egen försörjning och delaktighet på en arbetsplats och i samhället.

Villkor för föreningar:

 • Kommunalt lönebidrag kan sökas av föreningar som är verksamma inom kommunen.
 • Personen som är aktuell för anställning ska bo och vara skriven inom kommunen.

Läs mer information: Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om kommunalt lönebidrag

Om er förening drar upp skidspår, spolar en isrink, sköter om och underhåller en badplats eller annan anläggning kan ni söka bidrag för det.

Ansökan ska skickas in senast 1 oktober varje år.

Ansök om skötsel och underhåll av egna anläggningar via föreningsportalen Länk till annan webbplats.

Om din förening bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år kan du ansöka om LOK-stöd. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd. Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till och vem som är behörig att skicka in ansökan.

Riksidrottsförbundets webbsida med information om LOK-stöd Länk till annan webbplats.

Sponsring

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse som gynnar båda parterna. Man kan söka sponsring till ett speciellt evenemang, en förening eller organisation.

Önskar du eller din förening ett sponsoravtal med kommunen? Sponsringsaktiviteten ska stärka och ge en positiv bild av kommunen. Aktiviteten ska genomföras inom Älvdalens kommun.

Ansökningsperioder
Ansök senast 1 mars för aktiviteter som kommer att genomföras i juli till december.
Ansök senast 1 september för aktiviteter som ska genomföras i januari till juni.

Det är kommunens allmänna utskott som beslutar om sponsring. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid. Kommer den in för sent kommer den inte beviljas.

Ansök om sponsring

Senast uppdaterad: 6 december 2023