Bidrag och stöd till föreningar

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för ideella föreningar. Här hittar du information om alternativen som finns.

Pojkar och flickor tittar ner mot kameran

Dags att söka föreningsstöd

Nu är det dags för föreningar att söka föreningsstöd!
Senast 1 oktober vill vi ha eran ansökan.

Föreningsstöd är ett stöd som föreningen ska söka för det kommande året. Vill ni ansöka om föreningsstöd ska ansökan vara inne senast 1 oktober.

Allmänna krav för att få föreningsstöd

För att kunna få stödet behöver er förening uppfylla dessa grundkrav:

 • godkända stadgar
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla
 • minst fem medlemmar
 • bedriva sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
 • huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • aktuell drogpolicy ska finnas.

Stödet ska användas till

 • att stödja barn och ungdomars medverkan i föreningens arbete
 • främja föreningslivets variation.

Ansök om föreningsstöd, ifyllningsbart formulär att skicka in elektroniskt

Ansök om föreningsstöd, blankett att skriva ut , 174.5 kB.

Er ideella förening kan söka särskilt bidrag från kommunen för vissa händelser. Det kan till exempel vara

 • nystartad verksamhet
 • projekt
 • inventarier
 • speciella aktiviteter.

Föreningen kan skicka in ansökan om särskilt bidrag när som helst under året.

Ansök om särskilt bidrag

När ditt projekt är avslutat vill vi ha in en redovisning om hur det gick. Skicka in redovisningen senast 30 dagar efter att projektet är avslutat.

Redovisa särskilt bidrag

Bidraget riktar sig till ideella föreningar som ordnar arrangemang som stärker kultur och fritidsutbudet i kommunen.

Föreningen kan skicka in ansökan om förlusttäckningsbidrag när som helst under året.

Tänk på att ansökan om förlusttäckningsbidrag ska skickas in innan arrangemanget har skett.

Ansök om förlusttäckningsbidrag

När ditt arrangemang är avslutat vill vi ha in en redovisning om hur det gick. Skicka in redovisningen senast 30 dagar efter att arrangemanget är avslutat.

Redovisa ansökt förlusttäckningsbidrag

Älvdalens kommun beviljar föreningar ett kommunalt lönebidrag om man anställer personer med nedsatt arbetsförmåga via arbetsförmedlingen. Lönebidraget ger möjligheter för både föreningen och för personen som anställs. Föreningen får chans att anställa och därmed en fungerande verksamhet och den som anställs får möjlighet till egen försörjning och delaktighet på en arbetsplats och i samhället.

Villkor för föreningar:

 • Kommunalt lönebidrag kan sökas av föreningar som är verksamma inom kommunen.
 • Personen som är aktuell för anställning ska bo och vara skriven inom kommunen.

Mer information: Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om kommunalt lönebidrag

Om eran förening drar upp skidspår, spolar en isrink eller sköter om och underhåller en badplats kan ni söka bidrag för egen anläggning. Det här bidraget sökt endast av de föreningar som ej är berättigade att söka föreningsstöd från kommunen.

Ansökan ska skickas in senast 1 oktober varje år.

Ansök om skötsel och underhåll av egna anläggningar

Sponsring

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse som gynnar båda parterna. Man kan söka sponsring till ett speciellt evenemang, en förening eller organisation.

Önskar du eller din förening ett sponsoravtal med kommunen? Sponsringsaktiviteten ska stärka och ge en positiv bild av kommunen. Det går bra att skicka in en ansökan om sponsring löpande under året. Det är kommunens allmänna utskott som beslutar om sponsring.

Ansök om sponsring

Senast uppdaterad: 21 september 2021