Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Föreningar

I Älvdalens kommun finns det många olika föreningar och aktiviteter att välja bland. Varje dag träffas barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Föreningar är en viktig mötesplats som skapar samhörighet, rörelse och glädje.