Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Föreningar

I Älvdalens kommun finns det många olika föreningar och aktiviteter att välja bland. Varje dag träffas barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Föreningar är en viktig mötesplats som skapar samhörighet, rörelse och glädje.