Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Föreningar

I Älvdalens kommun finns det många olika föreningar och aktiviteter att välja bland. Varje dag träffas barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Föreningar är en viktig mötesplats som skapar samhörighet, rörelse och glädje.