Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Föreningar

I Älvdalens kommun finns det många olika föreningar och aktiviteter att välja bland. Varje dag träffas barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Föreningar är en viktig mötesplats som skapar samhörighet, rörelse och glädje.