Lotterier

Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att ordna ett lotteri behöver ni ett tillstånd.

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för registreringslotterier. För alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen. Med lotteri menas att slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser. Om en tävling avgörs genom prestation till exempel en slogan eller kunskapsfrågor är det inte något lotteri.

Ni ska vara en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

 • enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet som är nyttig för samhället
 • är öppen för alla
 • behöver intäkter till er verksamhet.

En registrering av lotterier är tidsbegränsad till högst fem år. Kommunen kan ha krav på lotternas utseende.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd om lotteriet sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område, till exempel en tävling eller avslutningsmiddag. Längst ned på sidan finns information om de villkor som gäller för insatser och vinster.

Även andra än föreningar kan ordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Då är kravet att insatserna och vinsterna ska vara låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt spellagen kap6 § 9, med en omsättning av 20 prisbasbelopp under en treårsperiod.
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 • Föreningens stadgar.

Tillståndet gäller i tre år och kostar 300 kronor.

Ansök om registreringslotteri enligt spellagen 6 kap.9§ , 488.5 kB.

 • Lotterier som godkänts av kommunen ska alltid redovisas till oss.
 • Ni som förening ska utse en person som är ansvarig för lotteriet, och som bland annat skickar in lotteriredovisningen till oss. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för vår kontrollant.
 • Vi tar ut ett kontrollantarvode om 3 procent av lotteriets omsättning.
 • Ni ska redovisa till oss inom en månad efter att lotteriet är avslutat.

Redovisning av lotterier , 367.2 kB. 

När er förening är registrerad hos kommunen gäller dessa krav på lotteriet:

 • Ni får arrangera lotterier för högst 20 prisbasbelopp under en treårsperiod. År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.
 • Lotteriet får endast hållas inom den kommunen där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.
 • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet.
 • Varje lotteri ska anmälas till kommunen innan säljstart.
 • Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för vår kontrollant.

Anmälan om start av lotteri , 99.2 kB.

 • Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (47 300 kronor, år 2020).
 • Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.
 • Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 20 prisbasbelopp under en treårsperiod.
Senast uppdaterad: 17 januari 2020