Lotterier

Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att ordna ett lotteri behöver ni ett tillstånd.

Kommunerna ansvarar endast för registreringslotterier. För andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen. Med lotteri menas att slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser. Om en tävling avgörs genom prestation till exempel en slogan eller kunskapsfrågor är det inte något lotteri.

En ideell förening eller ett trossamfund kan ha ett lotteri utan registrering om

 • lotterna kostar maximalt 14 kronor
 • vinsterna får bara vara saker, inte pengar, presentkort eller tjänster
 • värdet av högsta vinsten får maximalt vara 9550 kronor
 • lotteriet får endast säljas inom Älvdalens kommun
 • försäljningen av lotter ska ske i samband med en tillställning som antingen föreningen eller annan arrangör ordnar, till exempel teater, marknad, tävling eller liknande. Är det i samband med ett bingospel ska det vara föreningen själva som är arrangörer av bingospelet.

Om det inte är en ideell förening eller trossamfund, exempel en privatperson, företag eller skolklass kan man ha ett lotteri utan registrering om

 • lotterna kostar maximalt 14 kronor
 • vinsterna får bara vara saker, inte pengar, presentkort eller tjänster
 • värdet av högsta vinsten får vara maximalt 955 kronor
 • vinsten ska delas ut på en gång, till exempel vinst på slutsiffra. Lottring eller lottlista med dragning i efterhand är inte tillåtet
 • lotteriet får endast säljas i Älvdalens kommun i samband med en offentlig tillställning eller annan sammankomst för ett allmännyttigt ändamål. Tillställningen ska vara av den storleken att det finns ett polistillstånd.

Endast ideella föreningar eller ett registrerat trossamfund kan ha ett registreringslotteri.

Vilka typer av föreningar kan få ett registreringslotteri?

Kan få registrering

Kan inte få registrering

Idrott

Statliga organ

Nykterhet

Kommunala bolag

Politiska partier

Arbetsgivarförening

Pensionärsorganisation

Facklig organisation

Handikappförening

Villaägareförening

Konst/Kultur

Hyresgästförening

Ungdomsverksamhet

Skolklasser

Hem- och skolaföreningar

Sektioner

Brukshundsverksamhet

Avelsförening

Humanitär verksamhet

Intresseklubbar

Trossamfund

Centrumförening

Lions

Rotary

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Föreningens stadgar.
 • Protokoll med föreningens beslut om att söka om registrering av lotteri.
 • Kontaktuppgifter till en av föreningen utsedd lotteriföreståndare.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

Ansök om registreringslotteri enligt spellagen 6 kap.9§ , 488.5 kB.

När er förening är registrerad hos kommunen gäller dessa krav på lotteriet:

 • Ni får arrangera fler olika lotterier. Den totala omsättningen för lotterier får högst  vara 33 1/3 prisbasbelopp under fem år, vilket blir 1.910.000 kronor. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.
 • Lotteriet får endast hållas inom den kommunen där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.
 • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet. Den har ansvar för att redovisa lotteriet för kommunens kontrollant.
 • Varje lotteri ska anmälas till kommunen innan säljstart.

En registrering av lotterier är tidsbegränsad till högst fem år. Kommunen kan ha krav på lotternas utseende.

Anmälan om start av lotteri , 99.2 kB.

 • Värdet av en kontant lotterivinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (57 300 kronor, år 2024). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.
 • Föreningens totala omsättning får högst  vara 33 1/3 prisbasbelopp, vilket blir 1.910.000 kronor. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.
 • Föreningens kontaktperson för lotteriet redovisar till oss inom en månad efter att lotteriet är avslutat.
 • Vi tar ut ett kontrollantarvode om 3 procent av lotteriets omsättning.

Redovisning av lotterier , 367.2 kB. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2024