Rehabilitering och hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder som gör att du har svårt att klara vardagliga aktiviteter? Har du även svårt att ta dig till en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut?  Då kan du ha rätt till rehabilitering i ditt hem.

Hemsjukvårdens arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut hjälper dig med den rehabilitering som du kan få i hemmet. Det kan vara rörelse- och träningsprogram eller träning i vardagliga aktiviteter. Målet med rehabiliteringen är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt eller behålla din rörelseförmåga. 

Behöver du rådgivning eller bedömning inför vilka hjälpmedel du har behov av är det också hit du vänder dig. Några exempel på hjälpmedel är

  • rollator, som gör det lättare att gå
  • duschbräda, som kan göra att du klarar duschen själv
  • toalettförhöjning, som underlättar att sätta dig och resa dig från toaletten.

Via rehabiliteringen kan du även få tips om vilka bostadsanpassningar du kan göra för att underlätta din vardag.

Du betalar en avgift per hjälpmedel som du tar ut. Avgiften är samma oavsett vilket hjälpmedel du behöver. Hur stor avgiften är i år kan du se här

Du ansvarar för det hjälpmedel du tar ut. När du inte längre behöver det ska du lämna tillbaka det till kommunen. Kontakta någon av kommunens arbetsterapeuter om du inte redan har fått information om var du kan lämna tillbaka ditt hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024