Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Hälso- och sjukvård

Vår kommunala hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Övrig hälso- och sjukvård ansvarar Region Dalarna för.