Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

Hälso- och sjukvård

Vår kommunala hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Övrig hälso- och sjukvård ansvarar Region Dalarna för.