Övriga ärenden som familjerätten jobbar med

Familjerätten kan även arbeta med uppdrag inom följande områden: Yttrande om barns namnbyte window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f763 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f763 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81f763' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om en av er vårdnadshavare, eller båda, hos domstol ansöker om namnbyte för ert underåriga barn kan domstolen begära in ett yttrande från familjerätten. Vid en ansökan om namnbyte ska domstolen pröva om barnets namnbyte är förenligt med barnets bästa. Yttrande vid passansökan window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd58 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd58 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd58' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs vanligtvis ett medgivande från er båda för att en passansökan ska godkännas. Om en förälder motsätter sig en passansökan bör pass komma ifråga endast under speciella tillfällen. Synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln: En förälder vistas i ett annat land och det är uppenbart att föräldern skulle lämna sitt medgivande till passansökan. Barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är bruten. Om ett pass ska utfärdas utan vårdnadshavarens medgivande bör passmyndigheten begära ett yttrande av socialnämnden eller kommunstyrelsen. Det är dock inte obligatoriskt. Underrättelse vid äktenskapsskillnad window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd5a' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansökan om skilsmässa skickas till tingsrätten. Information om att ansökan om skilsmässa kommit in skickas till familjerätten. Om ni i samband med begäran om äktenskapsskillnad även begärt ändring i vårdnadsfrågan för ert barn kan socialnämnden ha skyldighet att lämna upplysningar till domstolen. Godkännande av föräldrars avtal om underhållsbidrag window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5b .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5b .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd5b' }; SolUtils.collapseElement(config); }); För frågor om underhållsbidrag eller underhållsstöd, se Försäkringskassans webbplats . I enstaka fall kan familjerätten godkänna avtal om att betala underhållsbidrag för en längre tid än tre månader, men högst ett år. Dödsboanmälan window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5d .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5d .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd5d' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Dödsboanmälan handläggs av socialnämnden eller kommunstyrelsen i din hemkommun.
Senast uppdaterad: 12 maj 2022