Övriga ärenden som familjerätten jobbar med

Familjerätten kan även arbeta med uppdrag inom följande områden: Yttrande om barns namnbyte window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f763 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f763 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81f763' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om en av er vårdnadshavare, eller båda, hos domstol ansöker om namnbyte för ert underåriga barn kan domstolen begära in ett yttrande från familjerätten. Vid en ansökan om namnbyte ska domstolen pröva om barnets namnbyte är förenligt med barnets bästa. Underrättelse vid äktenskapsskillnad window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd5a' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansökan om skilsmässa skickas till tingsrätten. Information om att ansökan om skilsmässa kommit in skickas till familjerätten. Om ni i samband med begäran om äktenskapsskillnad även begärt ändring i vårdnadsfrågan för ert barn kan domstolen kan begära upplysningar från socialnämnden. Godkännande av föräldrars avtal om underhållsbidrag window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5b .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81fd5b .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_52b0d56916a587175c81fd5b' }; SolUtils.collapseElement(config); }); För frågor om underhållsbidrag eller underhållsstöd, se Försäkringskassans webbplats . I enstaka fall kan familjerätten godkänna avtal om att betala underhållsbidrag för en längre tid än tre månader, men högst ett år.
Senast uppdaterad: 11 april 2024