Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i Älvdalens kommun. Huvuddelen av kommunens brottsförebyggande arbete omfattar arbete med barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder och åtgärder som fastighetsägare gör.

I de brottsförebyggande satsningarna ingår också förebyggande arbete på individnivå. Kommunen samarbetar med

 • polisen
 • näringsliv
 • lokala initiativ.

I Älvdalens kommun finns ett lokalt Brottsförebyggande råd (BRÅ) som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället.

Mål

Målet med lokala BRÅ är att öka tryggheten och minska brottsligheten för kommunens invånare och besökare. Det gör vi genom långsiktig samverkan och gemensamma insatser tillsammans med olika aktörer och lokala nätverk.

Styrning

Arbetet utgår från nationella BRÅs riktlinjer och lokala samverkanöverenskommelser och medborgarlöften som skrivs mellan kommunen och polisen.

Nationella BRÅ Länk till annan webbplats.

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen , 423.8 kB.

Organisation

Arbetet i lokala BRÅ leds av kommunstyrelsens ordförande. I lokala BRÅ ingår representanter från

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Service- och utvecklingsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Älvdalens utbildningscentrum
 • Polisen.

I Älvdalens kommun träffas lokala BRÅ tre gånger per år. Se mötestider i sammanträdesplanen.

Förebyggande arbete i Älvdalens kommun

Under lokala BRÅ finns flera områden för förebyggande arbete inom

 • alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
 • suicidförebyggande arbete
 • våldsbejakande extremism.

Lägesbildsinsamling utifrån samverkansöverenskommelsen

Varje månad samlar vi in aktuell information om sociala risker som sammanställs i en lägesbild. Lägesbilden analyseras och sammanställs av en grupp där det ingår representanter från

 • kommun
 • polis
 • näringslivet
 • bostadsbolag
 • föreningar
 • Älvdalens utbildningscentrum.

Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Älvdalens kommun och lokalpolisområde Mora. I samverkansöverenskommelsen finns sex fokusområden som på ett övergripande sätt fångar upp social oro och brottslighet i kommunen. De sex fokusområden är följande:

 • ordningsstörningar och otrygghet
 • hot och våld
 • extremism och kriminella nätverk
 • ungdomar och skolor
 • alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • hot mot kommunala tjänstemän och politiker.

Våldsbejakande extremism
Vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för anställda i kommunen. Syftet är att ge en ökad kunskap om ämnet och en vägledning om förebyggande arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Kunskap och förebyggande arbete är viktigt för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma.

Läs mer om våldsbejakande extremism på CVE - Center mot Våldsbejakande Extremisms webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunpolisen driver Polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer.

I Älvdalens kommun finns polisen tillgänglig under begränsade öppettider. Hit kan du vända dig i frågor som rör anmälan, hittegods och tillstånd.

Hitta polisstation (Polisen) Länk till annan webbplats.

Anmälan och tips
Polisens resurser styrs utifrån anmälningsstatistiken. Det är därför viktigt att du som invånare anmäler och tipsar polisen om brott eller om du misstänker brott.

Anmäl brott eller förlust (Polisen) Länk till annan webbplats.

Tipsa polisen om brott (Polisen) Länk till annan webbplats.

Ring 114 14


Senast uppdaterad: 8 april 2022