Sammanträdesplan 2021

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.


Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


12 januari


16 februari

8 mars

16 mars


13 april

3 maj

18 maj

7 juni

16 juni

27 september

7 september


26 oktober

15 november

23 november

13 december


Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen


29 januari


12 februari

26 februari26 mars


28 maj

7 maj18 juni27 augusti24 september


1 oktober
5 november


10 december

10 decemberMötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

26 januari

27 januari

28 januari

23 februari

24 februari

25 februari

23 mars

24 mars

25 mars

27 april

28 april

29 april

25 maj

26 maj

27 maj
24 augusti

25 augusti

26 augusti

21 september

22 september

23 september

2 november

3 november

4 november

7 december

8 december

9 december

Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

4 februari

29 januari

11 februari

11 februari23 april

29 april

30 april


20 maj


27 augusti
2 september


9 september

9 september
25 november

25 november3 december

Senast uppdaterad: 3 februari 2021