Sammanträdesplan 2023

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.


Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


10 januari


14 februari

6 mars

14 mars


4 april

8 maj

16 maj

7 juni

20 juni

25 september

12 september


24 oktober

6 november

21 november

11 december


Mötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

24 januari

25 januari

26 januari

21 februari

22 februari

23 februari

21 mars

22 mars

23 mars

25 april

26 april

27 april

30 maj

31 maj
1 juni

22 augusti

23 augusti

24 augusti

3 oktober

4 oktober

5 oktober

7 november

8 november

9 november

5 december

6 december

7 december


Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

9 februari


2 februari

2 februari10 mars15 mars


11 maj


4 maj

4 maj2 juni

25 aug31 augusti - Inställt

28 september


13 september

7 september
16 november

16 november

14 december


1 dec

Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen

1 februari


17 mars

9 mars5 april - Inställt3 maj


16 juni

14 juni30 augusti


29 september
11 oktober15 november


1 december

8 decemberSenast uppdaterad: 24 april 2023