Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Sammanträdesplan

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.


Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


9 januari


11 februari

2 mars

10 mars

7 april - extrainsatt

7 april - extrainsatt, 21 april - ordinarie

11 maj

26 maj

15 juni

15 juni (flyttat från den 16 juni)

28 september

8 september


20 oktober

9 november

24 november

14 december


Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen


24 januari


14 februari

21 februari

11 februari


27 mars

20 mars


8 maj

27 april

5 juni

17 juni

8 juni


21 augusti


18 september
2 oktober6 november


4 december

11 decemberMötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

21 januari

22 januari

23 januari

18 februari

19 februari

20 februari

31 mars
1 april

2 april

5 maj

6 maj

7 maj - inställt

2 juni

3 juni

4 juni

18 augusti

27 augusti (framflyttat från 19 augusti)

20 augusti

22 september

23 september

24 september
3 november

4 november

5 november

8 december

9 december

10 december


Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

6 februari

30 januari

14 februari

30 januari
27 mars - inställt

5 mars

25 mars - inställt

14 maj

8 april

15 maj - inställt

30 april - inställt


3 september

28 augusti

18 september

17 september
30 oktober


1 oktober


11 december

11 december

3 december

10 december


Senast uppdaterad: 5 juni 2020