Sammanträdesplan

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.


Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


8 januari


12 februari

4 mars

12 mars


23 april

13 maj

28 maj

17 juni

20 juni

30 september

10 september


22 oktober

11 november

26 november

16 december


Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen

8 mars

3 maj


14 juni

20 juni23 augusti


27 september

25 september

5 september29 oktober


6 november


6 december

13 december

12 december


Mötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

22 januari

23 januari

24 januari

19 februari

20 februari

21 februari
2 april

3 april

4 april

7 maj

8 maj

9 maj

3 juni

4 juni

5 juni

20 augusti

21 augusti

22 augusti

24 september

25 september

26 september
5 november

6 november

7 november

10 december - inställt

11 december

12 december - inställt


Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen


28 januari

8 februari

14 februari


7 mars

8 april

22 mars


28 mars

16 maj


17 maj

2 maj


5 september

26 september

20 september

19 september

26 september1 november
2 december

13 december

5 december

5 december


Senast uppdaterad: 29 november 2019