Sammanträdesplan december 2023-2024

I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

 

Mötesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
6 februari

4 mars

12 mars

29 april

9 april


21 maj

10 juni


30 september

10 september


29 oktober

18 november


11 december 2023

3 december 2024

Mötesdatum för Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Vård- och omsorgsutskottet

Allmänna utskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

16 januari

17 januari

18 januari

20 februari

21 februari

22 februari

19 mars

20 mars

21 mars

30 april
2 maj

3 maj1 9 juni

20 augusti

21 augusti

22 augusti

8 oktober

9 oktober

10 oktober

12 november

13 november

14 november

5 december - inställt

6 december 2023

7 december 2023


Mötesdatum för Brottsförebyggande rådet, Samiskt samråd, Samverkansråd för pensionärer och funktionshindrade, Samverkansråd för ungdomar och Älvdalsdelegationen

Brottsförebyggande rådet

Samiskt samråd

Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade

Samverkansrådet för ungdomar

Älvdalsdelegationen

februari


februari

2 februarimarsmars


maj


maj

majjuni

augaugusti

september


september

september
november

november1 dec 202314 december 2023


Mötesdatum för Gemensamma servicenämnden lön, Myndighetsnämnden och Revisionen

Gemensamma servicenämnden lön

Myndighetsnämnden

Revisionen

februari


mars

marsaprilmaj


juni

juniaugusti


september
oktober


november

november8 december 2023Senast uppdaterad: 5 december 2023