Lämna synpunkter, beröm, fråga eller klagomål

Hjälp oss att påverka utvecklingen i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunen via detta webbformulär.

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). Dessa fält måste fyllas i för att du ska kunna skicka in din synpunkt.
Jag vill lämna:
Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamheten? Ange till exempel namn på skola eller äldreboende.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Önskar svar * (obligatorisk)
Ange om och hur du önskar få svar på din synpunkt. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för det sätt du vill bli kontaktad på. Önskar du inte bli kontaktad så lämnar du fälten tomma.
Önskar svar
Information om behandling av personuppgifter
Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.
Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på alvdalen.se/personuppgifter.
Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 16 februari 2024