Medborgardialoger

Vi vill utveckla dialogen med dig som invånare. Därför vill vi regelbundet ta del av dina erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Här är några sätt där du kan föra en dialog med kommunen och våra förtroendevalda.

Träffa kommunalrådet

Välkommen att över en kaffekopp träffa kommunalrådet Peter Egardt
för att ställa frågor och komma med idéer eller synpunkter på kommunens verksamhet.

  • Idre bibliotek 3 juni klockan 17.00—19.00
  • Särna bibliotek 4 juni klockan 17.00—19.00

Varmt välkommen!

För att göra kommunfullmäktige mer praktiskt finns så kallade fullmäktigeberedningar. En stor del av en fullmäktigeberedning går ut på att ställa frågor till och samla in synpunkter från kommunens invånare. Det kan vi till exempel göra i samband med olika festveckor där mycket folk finns samlade.

Med hjälp av synpunkterna samt hjälp från inbjudna sakkunniga jobbar sedan beredningen för att komma fram till nya tydliga mål att sträva mot. Detta gör vi inom arbetsområden som är särskilt aktuella. Det kan till exempel handla om kommunikation och boende eller att ta fram en vision för kommunen. Beredningarna kan vara något år eller mer långvariga.

I en fullmäktigeberedning är det viktigt att ha stor bredd vad gäller vilka personer som deltar, även bland förtroendevalda. Hos oss är det kommunfullmäktiges ordförande som påbörjar och leder arbetet, samt ser till att alla partier i fullmäktige finns representerade i beredningen. Målet är att jobba så politiskt neutralt som möjligt och i slutändan vara eniga när vi kommer fram till beslut och åtgärder.

Vill du lämna synpunkter eller veta mer om fullmäktigeberedningar kontakta

Direktkontakt med en förtroendevald är oftast den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring. I vårt förtroendemannaregister finns kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Det går att söka på namn, parti eller nämnd.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän olika företag som verkar i kommunen. Detta för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Älvdalens kommun finns representerad i sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Älvdalens kommun och alla som berörs av vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024