Dricksvatten vid kris

Publicerad: 7 juli 2023 Uppdaterad: 17 januari 2024

Vad händer om leveransen av dricksvatten skulle slås ut? Vilket ansvar har du och vilket ansvar har kommunen i ett sådant läge? Under 2022 tog det kommunala bolaget Nodava på uppdrag av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner fram en nödvattenplan. Planen förtydligar vilka prioriteringar Nodava och kommunen kommer att göra om leveransen av dricksvatten slås ut.

En man öppnar en vattenkran och det kommer inget vatten.

Älvdalen vatten och avfall AB (ÄVA), som är ett av Nodavas ägarbolag, tog beslut om att godkänna nödvattenplanen 1 september 2022. Planen gäller förutom Älvdalen även Mora och Orsas kommuner. Nödvattenplanen förtydligar ansvar, roller och prioriteringar vid en kris då dricksvattenleveransen är påverkad.

Samhällsviktiga verksamheter prioriteras

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än via ledningsnät exempelvis vattentankar eller olika form av behållare och planen avser plan vid allvarlig störning i dricksvattenförsörjning.

Enligt nödvattenplanen kommer samhällsviktiga verksamheter att prioriteras. Det kan handla om äldreomsorg, vård, förskola och räddningstjänst. Det innebär att privatpersoner, företagare, djurhållare och vattenledningsföreningar i kommunen behöver se över sin beredskap.

Vilket är mitt ansvar?

Du som privatperson, företagare, djurhållare eller vattenledningsförening måste ha en egen beredskap för att klara av ett längre uppehåll av vatten. Ordna så att du till exempel kan hämta vatten från en dricksvattentank genom att ha plastdunkar avsedda för dricksvatten hemma.

Så här kan du som privatperson förbereda dig

Vatten behövs till både dryck och matlagning. I ett läge utan fungerande vattendistribution kan det vara bra att ha vatten i reserv hemma.

  • Ett bra tips är därför att alltid ha plastdunkar med upptappat vatten i, använd dunkar avsedda för dricksvatten och förvara dunkarna mörkt och svalt. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom. Om du är osäker på vattnets kvalitet kan du koka det, tänk på att du behöver kunna koka vattnet även utan el.
  • Ett annat tips är att frysa dricksvatten i plastflaskor. De fungerar både som reservdricksvatten och som kylklamp vid strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna helt, då kan de spricka när de fryser. Vid långvariga strömavbrott eller vattenbrist behöver du ha rena vattendunkar för att kunna hämta vatten på anvisad plats.

Om du blir utan vatten i kranen, räkna med att du behöver skaffa cirka 3–5 liter per person och dygn på annat sätt. Tänk på att husdjur också behöver vatten.

Bra att ha hemma:

  • Dunkar, gärna med tappkran
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

Vart vänder du dig om dricksvattnet slås ut?

Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du vända dig till Nodava i en situation där du är utan vatten.

Om du tillhör en vattenförening är det vattenföreningen eller motsvarande du ska vända dig till, vattenföreningen bör ha en egen plan för att hantera avbrott i vattenleveransen.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024