Vatten och avlopp

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt dricksvatten och vad du som har egen dricksvattenbrunn bör tänka på för att få ett bra vatten.