Vattentjänstplan

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer har tillgång till bra vatten. Här hittar du kommunens Vattentjänstplan.

Person fyller glas med kranvatten.

Vatten- och avfallsplan, VA-plan 2024-2028

För en hållbar försörjning av vatten och avlopp har Älvdalens kommun en och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Planen omfattar både allmän (kommunal) och enskild VA-försörjning och har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiska forum.

VA-planen ska revideras vart fjärde år. Pågående planperiod löper fram till och med 2028.

Vattentjänstplan för Älvdalens kommun 2024-2028.pdf , 652 kB.

VA-Policy 2024-2028 , 308.6 kB.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024