Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.